Chat Indexpagina Contact
Overzicht ABC Beheer

Jouwpage.nl
- Pagina aanmaken
- Vragen & antwoorden
- Pagina nog vrij?
- Inloggen
- Contact
- Overzicht pagina's
- Wachtwoord vergeten

Jouwpage.nl
Voorwaarden
Elk persoon dat van de deelname mogelijkheid van Jouwpage.nl gebruik maakt gaat akkoord met de voorwaarden.

- Jouwpage.nl is gratis, en zal geen kosten vragen voor het gebruik maken van ons systeem.
-Jouwpage.nl behoud zich het recht op ieder moment zonder notificatie een pagina te verwijderen wanneer deze zich niet aan de regels houdt.
- Het is verboden informatie te publiceren middels onze service die in strijd is met het Nederlands recht.
- Het is verboden auteursrechten te schenden d.m.v het verspreiden en/of publiceren van beschermd foto-,video- of muziekmateriaal.
- Het is verboden informatie te publiceren die niet in overeenstemming is met het u door u geselecteerde genre, onderwerp of doelgroepbenadering.
- Het niet naleven van deze voorwaarden betekent dat Jouwpage.nl alle kosten zal verhalen op de ingeschreven partij.